3 456 hodin věnovali
v roce 2019 konzultanti
a experti našim klientům.

„Kdo se táže po smyslu života, klade otázku špatně. Otázky nám pokládá život a na nás je, abychom na ně odpovídali.”

Viktor Frankl

JIC

Naší vizí je otevřený inovační ekosystém, který je domovem globálně úspěšných podnikatelů a inspiruje svět. Věříme, že právě jejich nápad může změnit svět k lepšímu. Jak k tomu přispíváme my? Už 17 let podporujeme lidi v rozvoji jejich podnikání. A právě v době, kdy svět čelí obrovským globálním výzvám, jsou dobré nápady tím nejdůležitějším. Naším úkolem je podpořit je, aby byly úspěšné. A to nám dává smysl.

Podporujeme lidi v jejich touze podnikat. Z některých z nich se už stali podnikatelé globálního významu. Václav Muchna s firmou Y Soft dobyl svět s inteligentním řešením pro kancelářský tisk, Oliver Dlouhý zase se srovnávačem letenek Kiwi.com a Ladislav Steinhauser zásobuje země střední Evropy masnými produkty své firmy Steinex.

3

Firmy, které jsme podpořili, zaměstnávaly 11 050 lidí v roce 2019.

11 050

V uplynulém roce jsme se podíleli na organizaci 289 akcí, které navštívilo 8 940 návštěvníků. V hodnocení na škále od jedné do deseti jsme od nich dostali průměrnou známku 9,7.

9,7

Zapojili jsme se do organizace soutěže EY Podnikatel roku 2019. Kromě dalších jsme do ní nominovali jednoho z našich historicky nejúspěšnějších klientů – Olivera Dlouhého, zakladatele firmy Kiwi.com. A právě on zvítězil dokonce v národním kole soutěže.

V roce 2019 jsme hospodařili se 110 miliony korun. Nejenom v tomto ukazateli patříme ke špičce inovačních agentur jak u nás, tak v Evropě.

Světlo světa spatřila pojízdná digitální laboratoř v kamionu s názvem FabLab Experience. Za rok jí prošlo 11 tisíc studentů z 67 škol z 18 měst, kteří si v ní mohli vyzkoušet 3D tiskárnu, plotr nebo třeba laserovou řezačku. Neil Garshenfeld, zakladatel celosvětové sítě FabLabů, o kamionu řekl, že je to ten nejpůsobivější FabLab, který kdy viděl.

11 000

Přispíváme k řešení globálních výzev. Hlásíme se zejména k cílům udržitelného rozvoje, které se týkají vody, čisté energie, rovnosti mužů a žen a odpovědné výroby i spotřeby. V roce 2019 jsme se podíleli hned na několika projektech k tématu cirkulární ekonomiky – na MSV jsme zorganizovali kulaté stoly, společně s Direct People a INCIEN jsme vydali publikaci Cirkulární Česko 2 a zásady cirkulární ekonomiky představujeme i našim klientům.

Naše práce je vidět! V uplynulém roce se o nás média zmínila v 762 případech. Tedy více jak dvakrát denně.

762

Děkujeme za podporu našim zřizovatelům

Podnikání s naší podporou chutná jako cokoliv, co dává smysl

S = U x R

Smysl pro nás znamená úspěch násobený radostí.

Podnikavost studentů

Pojď něco dělat. Staň se tvůrcem svého života.

Díky podnikání mohou být tvůrci svého života už studenti středních a vysokých škol. V roce 2019 prošlo akcemi seriálu #student 200 lidí, v Soutěži podnikatelských nápadů jsme ocenili 18 projektů a také jsme se podíleli na organizaci celouniverzitních předmětů o podnikání na Masarykově univerzitě, VUT i Mendelově univerzitě. Společně s dalšími partnery jsme zorganizovali konferenci s názvem Podnikavost – příležitost k proměně vzdělávání.

Díky našim aktivitám zažilo 1 043 studentů podnikavost na vlastní kůži.

1 043

„Když všichni mluví o nemožnostech, hledej možnosti.”

Tomáš Baťa

Lidé s touhou podnikat

Jdeme s tebou do neznáma a podporujeme tě.

Všem, kteří touží podnikat, ukazujeme různé cesty. Společně konzultujeme možná řešení a poskytujeme smysluplnou podporu. Za pomoci zkušených koučů a mentorů pomáháme správně popsat zákazníky, cílový trh, nastavit byznys strategii i finanční stránku projektu. Zvyšujeme tak šanci začínajících firem uspět na trhu.

Konzultační služby pro lidi s touhou podnikat využilo 17 projektů.

17

Šesti sériemi kurzů #chcipodnikat prošlo 115 lidí s touhou podnikat.

115

Na přednáškách #inspirace se představilo 22 podnikatelských záměrů, které deklarovaly přínos naší akce pro jejich rozvoj.

22

Hexpeak, s. r. o.

Vojtěch Kolomazník vymyslel kurník, jehož automatická dvířka se slepicím otevřou a zavřou samy podle intenzity osvětlení a usnadňují práci chovatelům. Na nápad přišel už v dětství, když musel doma slepicím kurník zavírat a otevírat a občas zapomněl. Chytrý kurník vyrábí jeho firma Hexpeak.

Říkají o nás

Z programu jsem si na prvním místě odnesl nový pohled na řešení firemních záležitostí, které jsem dříve odkládal nebo jsem je nedokázal řešit třeba z důvodů nezkušenosti. Velkým přínosem pro mě bylo to, že tu byli a jsou lidi, se kterými můžu otevřeně rozebírat firemní záležitosti. Děkuji za možnost absolvovat konzultační program.


Vojtěch Kolomazník, CEO

„Nic nemá smysl, jestliže jsem do toho nevložil své tělo a svého ducha.”

Antoine de Saint-Exupéry

Malé a střední firmy

Společně jdeme do hloubky a hledáme příčinu problému a jeho řešení.

Oporu u nás najdou firmy na úplném začátku a také ty, které už pěkných pár let fungují. Podporujeme jejich majitele v osobním rozvoji a propojujeme je s dalšími důležitými lidmi, pro jejich firmy hledáme možnosti, jak expandovat na zahraniční trhy nebo inovovat firmu či její produkt.

333 majitelů a zástupců firem tvoří komunitu JIC+, sdílí své zkušenosti s podnikáním a podporuje pozitivní podnikatelskou atmosféru.

333

Propojujeme naše startupy se 17 korporacemi, které chtějí region podpořit a vrátit mu v dobrém to, co jim dlouhodobě poskytuje.

17

I s naší podporou získali naši klienti celkem 8,5 milionů korun (318 572 €) z různých dotačních programů.

8,5

Mezi našimi experty je celkem 92 zkušených podnikatelů, konzultantů nebo manažerů. Prostřednictvím konzultací podpořili 78 začínajících i zavedených firem.

78

EASYCON Solution, s. r. o.

Od prvotního nápadu na zlepšování pracovního prostředí se stal odborníkem na internet věcí. Radek Sysel spoluzaložil a řídí firmu EASYCON, která kompletuje a programuje chytrá zařízení. Taková, která nejen sbírají informace a posílají je do telefonu zákazníka, ale která zároveň umožňují ovládat systémy na dálku skrze jejich multifunkční aplikaci.

Říkají o nás

JIC má největší základnu v lidech. To je jeho největší dar. Ta komunita, kterou vytvořili, je úžasná. Znám spoustu projektů, kde byl investor a stejně nakonec zkrachovaly. Pokud nevíte, co s těmi penězi dělat, je konec. JIC vám necpe peníze, ale dává vám cenné rady a školení. Nikdy nám nemazali med kolem pusy, narovinu řekli, co ano a co ne. A za to jsem jim velmi vděčný."


Radek Sysel, CEO

S.A.B. Aerospace, s. r. o.

Firma S. A. B. Aerospace vznikla v Brně v roce 2014 a roku 2018 otevřela v areálu brněnského Technologického parku novou konstrukční halu. Hala splňuje kritéria ISO 8, a tak poskytuje možnost konstruovat zde prvky pro vesmírný průmysl. Třeba jako nosič družic dispenser, který umožňuje start více družic na jedné raketě, čímž výrazně snižuje cenové náklady za přístup do vesmíru. Jen na rok 2020 jsou plánované tři starty s tímto zařízením, které je na evropském trhu unikátem.

Říkají o nás

Jsem skutečně vděčný za podporu, které se nám dostalo v JIC formou koučinku a mentoringu. Způsob spolupráce i rychlost implementace výstupů tohoto projektu předčily mé očekávání."


Petr Kapoun, CEO

„Budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti.”

Mahátma Gándhí

Inovační ekosystém

Koordinujeme a realizujeme smysluplné projekty. Podporujeme vzdělávání. Mapujeme území a vytváříme nová spojení. Představujeme náš region jako atraktivní místo inovačního a startupového podnikání, výzkumu a vývoje pod značkou #brnoregion.

Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS JMK) dlouhodobě zvyšuje konkurenceschopnost našeho regionu. My jsme odpovědní za její rozvoj, a navíc některými vlastními projekty přispíváme k jejímu naplňování.

V roce 2019 jsme uspořádali 5 workshopů s osobnostmi Jihomoravského kraje z oblasti vědy, výzkumu, inovací i byznysu. Díky nim můžeme dál rozvíjet Regionální inovační strategii kraje a navrhovat cíle a aktivity pro nadcházející roky.

V roce 2018 se díky RIS JMK podařilo zařadit do realizace 16 nových projektů, které můžou změnit svět.

Aktivně působíme v těchto sítích:

Pečujeme o dceřiné společnosti a další projekty:

JIC VENTURES – dceřiná společnost JIC, která investicemi podporuje rozvoj prověřených účastníků programů JIC.

INTEMAC – dceřiná společnost JIC se specializuje na digitální inovace. Nabízí komplexní služby a vzdělávání pro výrobce, distributory i uživatele výrobní techniky.

Platinn.cz – platforma šesti českých inovačních center, díky níž je možné využívat služby expertů napříč regiony.

FabLab Brno – otevřená digitální dílna pro každého, kdo touží zhmotnit svůj nápad pomocí nejnovějších technologií či v klasické mechadílně.

FabLab Experience kamion plný digitálních strojů a technologií, který objíždí školy v Jihomoravském kraji a vzdělává žáky v technických oborech. Rozjel se v únoru 2019.

Kreativní vouchery Brno – finanční podpora Statutárního města Brna pro firmy z Jihomoravského kraje, které díky spolupráci s kreativcem mohou vylepšit svůj produkt nebo službu a tím zvýšit svoji konkurenceschopnost.

SME Instrument Brno – regionální grantové schéma pro podporu dobře hodnocených projektů v rámci evropského programu SME Instrument. Pro uplynulý rok předpokládáme 6 milionů korun rozdělených mezi úspěšné projekty.

ESA BIC Brno – program Evropské kosmické agentury zaměřený na rozvoj začínajících firem, které využívají vesmírné technologie či systémy pro komerční aplikaci na zemi.

V roce 2019 byly díky programu ESA BIC Brno podpořeny 2 firmy.

2

V roce 2019 získalo kreativní voucher 48 firem v celkové hodnotě 4,5 milionu Kč.

48

Zkušenost klienta s EIT Digital

Marek Polčák se poprvé dostal do kontaktu s virtuální realitou během studií na ČVUT, když stavěl platformu pro profesionální letový simulátor. Dostal nápad postavit něco podobného, ​​co by turisty přivedlo na virtuální lety po malebném historickém centru Prahy. V té době žádný VR systém nemohl poskytnout dokonalou úroveň jasnosti. A tak se rozhodl jít vlastní cestou. Založil firmu Vrgineers, která se svými brýlemi XTAL patří ke světové špičce ve svém odvětví.

Vrgineers Partners, s. r. o.

Máme ambice stát se globálním leaderem v oblasti high-end virtuální reality. Vstup do sítě EIT Digital považujeme za další z přelomových momentů, který by nás měl k tomuto cíli nasměrovat."


Marek Polčák, CEO